Аспірантура

РОБОЧІ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН: 

Рівень підготовки – третій (освітньо-науковий)

 

Галузь знань – 22 «Охорона здоров’я»

 

Спеціальність –  228 «Педіатрія»

 

Ступінь, що присвоюється –  доктор філософії


Актуальні питання екстреної та доінтенсивної допомоги в педіатрії.pdf

Актуальні питання екстренної та доінтенсивної допомоги в педіатрії

Актуальні питання медичної допомоги дітям з позиції безпеки пацієнта.pdf

Акутальні питання медичної допомоги дітям з позиції безпеки пацієнта

Сучасні аспекти профілактичної педіатрії.pdf

Сучасні аспекти профілактичної педіатрії

Актуальні питання неонатології з позицій доказової медицини.pdf

Акутальні питання неонатології з позицій доказової медицини