Модуль 3


«Синдроми в педіатрії, диференціальна діагностика та встановлення попереднього клінічного діагнозу найбільш поширених неінфекційних та інфекційних захворювань дитячого віку, невідкладна педіатрія, поліклінічна педіатрія»

Перелік практичних занять.PDF

Перелік тем практичних занять "ПЕДІАТРІЯ"-МОДУЛЬ 3

теми 1-22

Теми для самостійної роботи.PDF

Перелік тем для самостійної роботи "ПЕДІАТРІЯ"-МОДУЛЬ 3

теми 1-22


Критерії оцінювання.PDF

Критерії нарахування балів за модуль Педіатрія